Punapippurin vaalitavoitteet

Riittävä toimeentulo opiskelijoille!
Opintotukea on korotettava, jotta se mahdollistaisi täysipäiväisen opiskelun ilman jatkuvia rahahuolia. Kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet opiskella vanhempien kukkaron paksuudesta riippumatta. Maksuton koulutus säilytettävä. Lainapainotteisuutta vastaan – pitkän aikavälin tavoitteena perustulo.

Ei putkitutkinnoille!
Yliopistossa on oltava tilaa sivistykselle ja kriittiselle ajattelulle – opiskelu ei saa olla vain opintopisteiden suorittamista. Vapaat ja laajat sivuainemahdollisuudet turvattava. Laadukasta ja monimuotoista opetusta, ei opintoaikojen rajauksia.

Joustavat opiskelumahdollisuudet!
Opiskelijoiden moninaiset elämäntilanteet on huomioitava. Tenttiakvaariota, kesäopintomahdollisuuksia ja verkko-opintoja on kehitettävä ja kirjapakettien suorittamiseen saatava vaihtoehtoja. Lukupiirit kunniaan!

Tasa-arvoinen yliopisto!
Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus on huomioitava opetuksessa ja käytännöissä. Tasa-arvo-opetusta opettajille. Ylioppilaskunnalle tasa-arvojaosto. Hyvinvointia matalan kynnyksen liikuntapalveluilla ja yhteisöllisellä toiminnalla.

Ekologinen yliopisto!
Yliopistolle kunnianhimoinen ympäristöohjelma. Kierrätysmahdollisuudet kuntoon, energian ja paperin kulutus kuriin. Vegaaniruokaa Lovisaan. LYYn on vaadittava kaupungilta toimivaa joukkoliikennettä ja kevyenliikenteenväyliä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Punapippurilla 26 ehdokasta!

LYYn edustajistovaalien ehdokasasettelu päättyi tänään, ja Punapippuri sai kokoon huikeat 26 ehdokasta – viisi enemmän kuin viime vaaleissa!  Nyt kohti vaalikampanjaa ja vaalivoittoa. Jos haluat olla mukana menossa, ota rohkeasti yhteyttä!

Tässä kaikki ehdokkaamme:

Aino Sirén, 23, sosiaalityö
Hannu Mällinen, 27, matkailututkimus
Anna Koskimies, 24, kuvataidekasvatus
Tiina Lintunen, 34, sosiaalityö
Iiris Satamo, 33, sosiaalityö
Linda Venetkoski, 21, oikeustiede
Eveliina Heinäluoma, 25, politiikkatieteet
Jouni Kauramaa, 23, kuvataidekasvatus
Mika Parkkari, 27, politiikkatieteet
Anniina Heikkinen, 28, kuvataidekasvatus
Ville Luotola, 25, luokanopettajakoulutus
Tiitu Sulkko, 21, sosiaalityö
Markus Korjonen, 29, kasvatustiede
Aleksi Blomster, 28, kasvatustiede
Eetu Ahola, 22, luokanopettajakoulutus
Venni Ahlberg, 22, kuvataidekasvatus
Kalle Juntunen, 29, sosiologia
Sirke Tuomivaara, 29, sosiaalityö
Antti Liimatainen, 21, luokanopettajakoulutus
Elina Saario, 29, politiikkatieteet
Pauliina Konu, 25, luokanopettajakoulutus
Laura Yrjölä, 36, politiikkatieteet
Pekko Riihonen, 22, politiikkatieteet
Jarkko Luusua, 28, sosiaalityö
Maija Laurila, 22, politiikkatieteet
Salla Aalto, 26, sosiologia

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Yliopistovaikuttamisen ABC

LYYn edustajistovaalit lähestyvät. Miksi kannattaa asettua ehdolle poliittisen ryhmän listalle tai ainakin äänestää Punapippurin ehdokasta?

Moni ehkäpä mietiskelee, miksi ihmeessä ylioppilaskunnan sisäiseen päätöksentekoon edustajistossa tarvitaan poliittisesti suuntautuneita ryhmiä? Eikö olisi selkeämpää, että jokainen edaattori edustaisi vaikkapa ainejärjestöään tai tiedekuntaansa? Vastaus on kuitenkin, että näin asia ei ole, vaan jutussa piilee useampi siisti juttu, joka etenkin näin edustajistovaalien alla on hyvä hoksata.

Lisää lainaa ja keppiä?

Ensimmäinen siisti juttu löytyy silmäilemällä LYY:n roolia ja sen merkitystä. LYY on yksi Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) jäsenistä, joka on vahva vaikuttaja eduskuntaan saakka, kun opiskelijoihin liittyvästä päätöksenteosta on kyse. Näin asiat väistämättä muuttuvat maukkaan poliittisiksi ja valtakunnallisiksi, jolloin poliittiset ryhmittymät kertovat kaikkein läpinäkyvimmin, mihin suuntaan haluavat opiskelijoiden oikeuksia vedettävän. LYY voi vuosittain vaikuttaa asettamalla ehdolle jäsenistöstään ehdokkaan SYL:n hallitukseen, joka on edellä mainitussa vallankahvassa kiinni ja kukapa muu tästä valinnasta päätöstä LYY:ssä tekisi kuin LYY:n edustajisto. Jo ensi vaalikaudella voit olla yksi edaattoreista, joten yhteys valtakunnalliseen opiskelijapolitiikkaa on nyt avoinna.

Uskalletaan vaatia!

Toinen siisti juttu. Mikäli edellinen argumentti kurotti liian korkealle, on tämä paikallisempi, mutta aivan yhtä merkityksellinen poliittisen ryhmittymän puolesta. LYY:n viisas edustajisto päättää joka vuosi, ketkä valitaan LYY:n hallitukseen  – eli toisin sanoen niiksi henkilöiksi, jotka vaikuttavat kiireisiltä vieraillessasi LYY:n toimistolla. Nämä henkilöt ovat aktiivisuudessaan hyvin oleellisia vaikuttajia ylioppilaskunnasta ulospäinkin. Koska edustajisto luottaa valitsemaansa hallitukseen, hallitus voi laatia kannanottoja suuriinkin opiskelijoita koskettaviin aiheisiin, kuten maksuttomaan koulutukseen. Näinpä siis esimerkkinä edustajiston valitsemat punapippurilaiset ovat hallituksen jäseninä jokaisessa LYY:n kannanotossa takuuvarmoja maksuttoman koulutuksen, kestävän kehityksen ja opiskelijan hyvän sosiaaliturvan puolestapuhujia.

Edustajisto käyttää päätäntävaltaansa myös kun Lapin yliopiston tärkeisiin luottamustehtäviin puntaroidaan sopivaa opiskelijaedustajaa. Tiedekuntaneuvostot, yliopistokollegio ja yliopiston hallitus eivät kuulosta kovin siisteiltä jutuilta – jopa hieman etäisiltä ja oudoilta perusopiskelijalle – mutta juuri niissä tehdään linjauksia, jotka palvelevat sivistysyliopiston tarkoitusta tai kaventavat opiskelijan opiskelumahdollisuuksia. Niinpä edustajistossa poliittisesti orientoitunut edustaja tietää huolehtia, että näissä vaikuttamisen paikoissa istuu opiskelijaedustaja, jonka arvoihin niin itse edaattori kuin häntä äänestäneet opiskelijat pystyvät luottamaan.

Ossi Laaksamo & Punapippuri

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajien valinnat pöyristyttävät

LYY:n edustajiston kokouksessa 8/2012 tiistaina 23.10. päätettiin mm. Lapin yliopiston hallituksen opiskelijaedustajien paikoista. Henkilövalinnoissahan ambitiotaso on tunnetusti luokkaa suurempi kuin asiakysymyksissä.
Ennen edustajiston kokousta (19.10.) kokoontunut yleinen valintatoimikunta haastatteli kaikki yliopiston hallitukseen hakeneet. Yleisessä valintatoimikunnassa on yksi edustaja jokaista edustajistoryhmää kohden.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valintaan liittyviä seikkoja ymmärtääkseen pitää hahmottaa, mitä yliopiston hallitus tekee. Lapin yliopiston hallituksesta taustaa kerrottakoon, että siinä on 11 jäsentä, joista viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta ja kuusi yliopiston sisältä. Professoreilla on hallituksessa kaksi edustajaa, tutkijoilla, opettajilla ja muulla henkilöstöllä kaksi edustajaa sekä opiskelijoilla kaksi edustajaa.

Uuden yliopistolain myötä hallituksen valta on rehtorin ohella todella suuri. Yliopiston hallitus päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä strategiasta. Hallitus myös käsittelee ja hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävän sopimuksen yliopiston puolesta.

Yleinen valintatoimikunta päätti kokouksessaan esittää edustajistolle yliopiston hallituksen opiskelijaedustajiksi valittaviksi Harri Keskiaho ja Julius Oförsagd. Pohjaesityksenä olevien lisäksi hakijoita oli Hannu Mällinen, Eveliina Heinäluoma, Anni Vesa, sekä Micke Kari, joka tosin veti hakemuksensa pois.

Yleinen valintatoimikunta perusteli päätöstään mm. seuraavilla argumenteilla: ”onnistui haastattelussa vakuuttamaan valintatoimikunnan, omasi konkreettisia näkemyksiä yliopiston tulevaisuudesta, ilmaisi yliopiston tavoitteet selkeästi ja johdonmukaisesti, omaa kokemusta eduskunnasta ja valtakunnallisesta päätöksenteosta, kokemus myös toisesta monialayliopistosta, perehtyneisyys yliopistohallinnon vastuujakoon ja valtasuhteisiin, omasi visioita ja näkemystä yliopiston tulevaisuudesta, omaa kattavan kokemuksen toiminnasta yliopistossa, yrityselämässä ja yhdistystoiminnassa, tuo yliopiston hallitukseen monipuolista kokemusta ja näkemystä, toi haastattelussa selkeästi esille kehitysideoita yliopiston toimintaan”.

Edustajisto päätti tiistaisessa kokouksessaan äänestyksen kautta valita samat henkilöt, joita valintatoimikunta oli esittänyt.

Tämä valinta herätti jo kokouksessa (Punapippurin ryhmässä) pöyristymistä, kun kävi selväksi, että tietyt oppiaineita edustavat ryhmät olivat jo etukäteen päättäneet, että kotiin vedetään. Valitettavasti LYY:nkin edustajistoon on näköjään kulkeutunut ikävä toimintatapa, jossa tietyt ryhmät toimivat täysin omien intressiensä mukaan jättäen huomiotta Lapin yliopiston opiskelijan kokonaisedun. Aiemmin on voinut ylpeänä sanoa, että LYY:ssä asiat hoidetaan tyylikkäästi keskustellen ja kaikki näkökulmat huomioon ottaen.

On uskomatonta, että valinnan ulkopuolelle jätettiin henkilöitä, joilla on parhaimmillaan kokemusta valtakunnan tason opiskelijaedunvalvonnasta Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL), ylioppilaskunnan hallituksesta ja edustajistosta, yliopiston tiedekuntaneuvostosta, yliopistokollegiosta. Merkityksettöminä pidettiin myös kokemusta ylioppilaskunnalla työskentelystä tai kyseisessä yliopiston hallituksessa toimimisesta.

Yleinen valintatoimikunta ja sittemmin myös edustajisto pyyhki kokemuksella ja osaamisella lattiaa, ja valitsi yliopiston hallitukseen henkilöt tiedekuntakohtaisilla mandaateilla, kenellä on suurimmat ongelmat, ja että valituiksi tulleet edustivat ”tuoreutta ja hyviä visioita”. Siis mitä ihmettä? Mitä tekemistä on tuoreudella ja visioilla, tai edes tiedekunta- tai oppiaineblokeilla, kun kyseessä on koko yliopiston kannalta erittäin keskeinen toimielin. Ei yliopiston hallituksessa pääse ajamaan oman viiteryhmän tai tiedekunnan asioita ja etua. Siellä pitää pystyä hahmottamaan yhtäältä yliopistomme toimintarakenne kokonaisuudessaan ja olla tietoinen sen ongelmakohdista ylipäätään, sekä toisaalta ymmärtää yliopistomme asema osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa.

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole haukkua valituksi tulleita. Hehän ovat vain olleet pelinappuloita tiettyjen edustajistoryhmien oman edustuksen pönkittämisessä. Meidän mielestämme sillä ei pidä olla merkitystä, mitä tausta- ja viiteryhmiä valituiksi tulleet edustavat, ja uskomme ja luotamme siihen, että valituiksi tulleet ovat ns. hyviä tyyppejä.

Tämänkaltaisessa tilanteessa tulee mieleen, että eivätkö nämä samat edustajistoryhmät käyneet edustajistovaalien aikaan kampanjaa siitä, kuinka poliittiset pelit pitää jättää ylioppilaskunnan ulkopuolelle? Vaaleissa he saivat vahvan mandaatin, jota he nyt käyttävät törkeästi hyväkseen ja opiskelijoiden etua vastaan.

Se on kuitenkin väärin, että kyseisen pestin luonne ja tärkeys huomioon ottaen faktinen pätevyys, siis osaaminen ja tieto-taito sivuutettiin, ja lähdettiin tekemään valinnalla oppiaine- ja tiedekuntapolitiikkaa. Tämä ei ole hedelmällisin lähtökohta tilanteessa, jossa pitäisi pystyä ajattelemaan koko yliopiston etua.

Yliopiston hallituksessa ei siis ratkota TTK:n ja OTK:n ongelmia, vaan ongelmia, mitä koko yliopistolla on esimerkiksi tulossopimusneuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tai millä toimenpiteillä yliopiston strategia 2020 jalkautetaan näkyväksi kaikessa opetuksessa ja tutkimuksessa. Tai miten Lapin yliopiston vahvuus ns. opetusyliopistona pystytään säilyttämään samalla, kun pitäisi pystyä vahvistamaan tutkimusta ja ennen kaikkea ns. ulkopuolista tutkimusrahoitusta. Tai miten yliopistonindeksin puolitus 2012 ja jäädytys 2013 vaikuttavat yliopistomme talouteen.

Tämän lisäksi on käsittämätöntä, että edustajisto sivuuttaa valinnoissaan täysin sukupuolinäkökulman. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että toimielimiin nimitetään tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Voi vain ihmetellä, miten tämän päivän Suomessa ylioppilaskunnan edustajisto voi jättää näinkin keskeisen tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymyksen huomiotta.

Ei voi kuin ihmetellä.

 

Punapippurin edustajistoryhmä
Hannu Mällinen
Kaisa Kangas
Jouni Kauramaa
Ossi Laaksamo
Kalle Juntunen
Mika Parkkari
Petrus Kauppinen
Miska Henriksson

1 kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Yksimieliset päätökset eivät ole itse tarkoitus

LYY:n edustajisto päätti eilisessä kokouksessaan (4/2012) muiden muassa ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruudesta. Hallituksen pohjaesityksenä ollut jäsenmaksun korotus perustuu YTHS:n maksun nousemiseen ja ylioppilaskunnan palveluiden hyvän tason takaamiseen tulevaisuudessakin. Mistään vain korottamisen vuoksi korottamisesta ei siis ole kyse, vaan rahat tulevat melko lailla suoraan tarpeeseen ja vielä perustelluin syin.

Kokouksessa ylioppilaskunnan hallitus esitti LYY:n jäsenmaksun korotusta viidellä eurolla (jatko-opiskelijoiden jäsenmaksuihin ei koskettu), jolloin jäsenelle maksettavaksi kertyisi koko lukuvuodesta yhteensä 85 euron sijasta 90 euroa. Nostin kokouksessa esille alun perin psykologisin perustein niin sanotulla ”Anttila-hinnoittelulla”, että jäsenmaksulla on selvä tuntumaero siinä, onko se 89 euroa vai ylittääkö se 90 euron rajan. Ennen, kuin esitin asian, halusin tietää, mitkä olisivat euron pudotuksen vaikutukset LYY:lle. Kyse on kuitenkin LYY:n budjetissa noin 4000 eurosta, ja kuten kokouksessa todettiin: ”ei olla myymässä housuja, vaan pohtimassa ylioppilaskunnan jäsenmaksun korottamista.” Tästä asiasta olen täysin samaa mieltä ja suhtaudun myös asiaan sen vaatimalla vakavuudella.

Kuitenkin maltti on valttia myös ylioppilaskunnan toiminnassa. Koin keskustellun perusteella, että jäsenmaksun korottamisella varaudutaan pahan päivän ja suuren tuntemattoman (kuten tulevan toimistotyöskentelijöiden TES:n) varalle. Nämä ovat perusteluja, joita käyttämällä voitaisiin oikeuttaa vaikka 10 euron korotus, koska ikävä tosiasia on, ettemme voi ennustaa tulevaa. Liiallinen tulevalla pelottelu ei kuitenkaan ole ylioppilaskunnan toiminnassa kaivattavaa realismia. Koin perustelluksi kuitenkin neljän euron korotuksen (2€ YTHS ja 2€ LYY:n osuus) meille esitettyjen laskelmien ja tietojen valossa. Jäsenmaksun suunta tarkistetaan joka vuosi, ja jos ensi vuonna hallitus ja edustajisto kokevat jäsenmaksun suunnan tarkistamisen tarpeelliseksi, se todennäköisesti myös tarkistetaan. Näin ollen ”suuren tuntemattoman” uhkaan siis pystytään käytännössä reagoimaan nopeastikin, eikä hätää pitäisi olla siinäkään suhteessa, että LYY:llä kuitenkin on olemassa puskuria, mikäli jotain äkkinäistä tapahtuu.

Esittämäni 89 euron jäsenmaksu hävisi äänestyksessä pohjalle äänin 16-3 siten, että lähinnä Punapippurin ryhmästä löytyi muutosesitykselle tukea. En ole asiasta kuitenkaan pahoillani ja tulen maksamaan sen yhden ”ylimääräisen” euron mielelläni. Seison omien sanojeni, mutta myös edustajiston päätöksen takana.

Kokouksesta jäi allekirjoittaneelle hyvä mieli myös sen vuoksi, että oli hyvää keskustelua ja jouduttiin äänestämään. Edustajiston ei tarvitse aina olla täydellisen yksimielinen asioista. Edaattorin ei myöskään kuulu pelätä murskaääniä tai kasvojen menetystä, jos on omasta mielestään perustellusti jonkin kannan takana – kaikki ajatukset vaan kokouksissa koko edustajiston kuultavaksi. Mielestäni LYY:n edustajisto ja hallitus ovat tähän asti toimineet hyvässä keskustelukulttuurissa ja omalta osaltani kannustan siihen jatkossakin.

Jouni Kauramaa
Edustajiston jäsen

1 kommentti

Kategoria(t): Punapippuri

Ylioppilaskunnan on voitava hyvin myös tulevaisuudessa

Huomenna 21.3. LYY:n edustajisto kokoontuu päättämään ensi vuoden jäsenmaksun kohtalosta. Ylioppilaskunnan taloutta on vuosia hoidettu hyvässä hengessä ja yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Edustajistolle on tarjottu aina avaimet hyvään päätökseen jäsenmaksun suuruudesta. Talouden rasitteena on pitkään ollut erinäiset kiinteistöt ja niiden kohtaloa on pyritty ratkaisemaan jo useiden vuosien ajan.

Viimeksi kuluneen edustajistokauden päätteeksi LYYn työvoimaresursseja päätettiin lisätä täysipäiväistämällä yksi sihteereistä. Lisäksi luottamushenkilöpuolelle tehtiin muutoksia niin, että edustajiston puheenjohtajan tehtävänkuvaa selvennettiin ja puheenjohtajalle päätettiin alkaa maksaa palkkiota. Näkisin, että pyrkimys on näin korostaa entisestään palvelulähtöistä ja jäsenlähtöistä ylioppilaskuntaa. YTHS:n asettaman maksun korotus tuntuu kaikissa ylioppilaskunnissa ja tämä 2 euron korotus siirtyy suoraan jäsenmaksuun.

Jäsenmaksun korottamiseen on muutoinkin painetta. Viime syksynä SYL:n liittokokouksessa nostin esille seuraavaa:

Opintoaikojen rajauksien myötä on siirrytty hiljalleen myös opintojen rahoitettavuuden muuttamiseen. Opintuen kaksiportaistaminen ei varsinaisesti vielä näy ylioppilaskuntien toiminnassa mutta tulee siihen etenkin pienemmissä yo-kunnissa vääjäämättä vaikuttamaan.  Tulevat toimija- ja hallitusrekryt vaikeutuvat, koska opiskelijat voivat yhä nihkeämmin irrottaa opinnoistaan yhtä vuotta yo-kunnassa toimimiseen.”

Tämä näkyy erityisesti meillä Lapissa, jossa yo-kunta on pieni ja sillä ei ole mahdollisuutta maksaa opintorahan ja asumislisän suuruisia palkkioita. Kysymys jäsenmaksun suuruudesta ei saa nousta esteeksi toiminnallisuuden takaamiselle, ja tänään istuvien edaattoreiden on kyettävä ajattelemaan myös huomisen opiskelijan tulevaisuutta. Kuitenkaan jäsenmaksun suuruudesta ei saa tehdä automaattia, jota aina korotetaan vuosi toisensa jälkeen. Vain jäsenlähtöisyys ja matalan kynnyksen ylioppilaskuntatoiminta voivat edelleen säilyttää maltillisen jäsenmaksun. Tällaisena ylioppilaskuntana olen LYY:n oppinut tuntemaan ja sellaisena haluaisin nähdä sen myös tulevaisuudessa.

Mika Parkkari, edustajiston varajäsen

Jätä kommentti

Kategoria(t): Punapippuri

Vaalien jälkeen

LYY:n uusi edustajisto on järjestäytynyt 1.12.2011. Edustajiston puheenjohtajaksi oli ehdolla Punapippurin Hannu Mällinen. Arpa ratkaisi kuitenkin Hannun kohtaloksi riviedaattorin roolin, ja epj. paikka meni sitoutumattomalle ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Punapippuri jatkaa kuitenkin vastuunkantoa sillä Kaisa Kangas valittiin edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Onnea Kaisa!

SYL:n liittokokous valitsi 19.11.2011 Punapippurin Eveliina Heinäluoman SYL:n hallituksen jäseneksi. Onnea Eve! Eveliina on täten Anni Vesan lisäksi jo toinen Punapippurin riveissä toiminut SYL:n hallituksen jäsen.

Neljä edaattoria LYY:n edustajistossa antaa hyvän pohjan toteuttaa oikeudenmukaista ja kaikki opiskelijat huomioon ottavaa opiskelijapolitiikkaa. Vaikka emme puheenjohtajapaikkoja enää saaneetkaan lupasimme toimia aktiivisina edustajiston jäseninä myös vaalien välillä. Vaalikausi on alkanut ja on aika alkaa lunastaa lupauksia.

Päivitämme tänne jatkossa kuulumisiamme edustajistotyöskentelystä sekä valtakunnallisesta opiskelijapolitiikasta. Pidetään yhteyttä ja jatketaan työtämme Lapin yliopiston opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen puolesta.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Punapippuri

Kiitos äänestäneille!

Punapippurin lista saavutti eilen LYY:n edustajistovaaleissa jälleen voiton. Saimme yhden lisäpaikan nostaen paikkamäärämme neljään. Punapippuri säilyi edelleen suurimpana poliittisena ryhmittymänä.

Edaattorimme kaudelle 2011-2013 ovat:

Ossi Laaksamo

Kaisa Kangas

Jouni Kauramaa

Hannu Mällinen

Kiitos äänestäneille. Työ opiskelijoiden puolesta jatkuu!

Jätä kommentti

Kategoria(t): Punapippuri

Äänestä Punapippurin ehdokkaita 1.-2.11.

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien varsinainen äänestys tapahtuu 1.-2.11.2011. Tehdään ylioppilaskunta yhdessä!

Jätä kommentti

Kategoria(t): Punapippuri

Vaaliteemamme

Näissä vaaleissa ajamme mm.

1. Korkeakoululiikuntaan panostettava

Rovaniemen korkeakoulut panostavat liikuntaan vain viisi ja puoli euroa/opiskelija valtakunnallinen suosituksen ollessa 30 euroa.

2. Aktiivista otetta LYY:n omistajapolitiikkaan

Edustajiston on otettava kantaa LYY:n yhtiöiden tulevaisuuteen. Tulevaan opiskelijaravintoloiden kilpailutukseen on varauduttava.

3. Vaikutetaan paikallisesti ja valtakunnalisesti

Opiskelijoita koskettaa monet muutokset korkeakoulujen uusiutuessa – LYY:n toimittava näissä aktiivisena suunnan näyttäjänä ja keskustelijana. Rovaniemellä asuu tuhansia opiskelijoita, ja kaupungin on oltava mukana luomassa Rovaniemestä todellista opiskelijakaupunkia. Taiteiden tiedekunnan ollessa remonttievakossa on varmistettava hyvät yhteydet mm. Pöykkölään.

4. Edaattorilupaus

Valituksi tulleet edaattorimme ovat aktiivisia toimijoita vaalien välilläkin ja pitävät jäsenistön ajan tasalla myös edustajiston päätöksenteosta.

Tehdään Lapin yliopiston ylioppilaskunta yhdessä!

Jätä kommentti

Kategoria(t): Punapippuri